Kinh nghiệm xử lý

10 loại cây cảnh phong thủy cần có trong năm 2022 để tài vận hanh thông
28 02-2023
1 Cây thiết mộc lan
Thiết mộc lan là loại cây gỗ thân cột đến từ Tây Phi, nó còn được biết đến với nhiều tên gọi như cây phất dụ thơm, cây phát tài. Loại cây này thường được dùng để trang trí trong nhà, văn phòng, cửa hàng kinh doanh nhằm mang lại phong thủy tốt lành.
Xem chi tiết
Mẹo trồng sen đá Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Thiên địch của ốc sên
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Cách trị thán thư cho lan
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Mẹo trồng sen đá
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Thiên địch của ốc sên
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Cách trị thán thư cho lan
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Thiên địch của ốc sên
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Cách trị thán thư cho lan
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết
Mẹo trồng sen đá
29 12-2022
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Purus ultricies tincidunt tellus nibh scelerisque ultricies. Nulla faucibus gravida sagittis platea massa aliquet.
Xem chi tiết

Góc xanh

Anh Nguyễn Chí Công
Góc vườn
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết
Chị Võ Tuyết Mai
Sân thượng
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết
Anh Nguyễn Chí Công
Góc vườn
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Xem chi tiết
Chú Ngọc Lê
Ban công
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Xem chi tiết
Chú Ngọc Lê
Ban công
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Xem chi tiết
Chị Võ Tuyết Mai
Sân thượng
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết
Chị Võ Tuyết Mai
Sân thượng
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết
Chú Ngọc Lê
Ban công
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết
Anh Nguyễn Chí Công
Góc vườn
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Cursus eget nunc pellentesque luctus eu risus diam. Leo odio venenatis consectetur porta habitasse.
Xem chi tiết