Paris polyphylla Smith

29 12-2022

Bài viết khác

Bulbophyllum evradii Gagnep
29 12-2022
Cầu diệp gần hay lan lọng hoa đơn (danh pháp hai phần: Bulbophyllum affine) là một loài phong lan thuộc chi 
Xem chi tiết