Cây Long Não

Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.

Chiều cao đạt được 20-30m
Tên khoa học Cinnamomum camphora
Lớp cao hơn Chi Quế
Bộ (ordo) Laurales
Chi (genus) Cinnamomum
Giới (regnum) Plantae
Họ (familia) Lauraceae
Loài (species) C. camphora


Cách chăm
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris diam convallis enim faucibus tellus risus et habitasse. Nec quam ac pulvinar pellentesque eget maecenas. Non vitae euismod lectus viverra sed convallis adipiscing. Leo nullam platea mauris neque facilisis et nisi turpis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris diam convallis enim faucibus tellus risus et habitasse. Nec quam ac pulvinar pellentesque eget maecenas. Non vitae euismod lectus viverra sed convallis adipiscing. Leo nullam platea mauris neque facilisis et nisi turpis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris diam convallis enim faucibus tellus risus et habitasse. Nec quam ac pulvinar pellentesque eget maecenas. Non vitae euismod lectus viverra sed convallis adipiscing. Leo nullam platea mauris neque facilisis et nisi turpis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris diam convallis enim faucibus tellus risus et habitasse. Nec quam ac pulvinar pellentesque eget maecenas. Non vitae euismod lectus viverra sed convallis adipiscing. Leo nullam platea mauris neque facilisis et nisi turpis. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Mauris diam convallis enim faucibus tellus risus et habitasse. Nec quam ac pulvinar pellentesque eget maecenas. Non vitae euismod lectus viverra sed convallis adipiscing.

Cây bóng mát khác

Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.
Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.
Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.
Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.
Long não hay còn gọi là dã hương là một loại cây thân gỗ, lớn và thường xanh, có thể cao tới 20–30 m. Các lá nhẵn và bóng, bề mặt như sáp và có mùi long não khi bị vò nát trong tay. Về mùa xuân nó sinh ra các lá màu xanh lục nhạt với nhiều hoa nhỏ màu trắng.