Cây xanh ngoài trời

Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫
Branch cutting scissors
Cây có hình dáng nhỏ nhắn mọc thành từng bụi thường được trồng trong lọ hoặc treo lên góc nhà...
105.000 ₫
Strelitzia reginae
Sống khoẻ
105.000 ₫ 165.000 ₫